تبلیغات

چقدر سخته رضا صادقی

چقدر سخته که عشقت رو به روت باشه ، نتونی هم صداش باشی

Dm...................A7....................................G

چقدر سخته که یک دنیا بها باشی ، نتونی که رها باشی

Am
چقدر سخته

E................G..............F.....................Am

چقدر سخته که بارونی بشی هر شب ، نتونی آسمون باشی

Dm.....................A7....................................G

چقدر سخته که زندونی بمونی ، بی در و دیوار ، نتونی همزبون باشی
Am
چقدر سخته

E............G...........F..............Am

چه بدبخته قناری که بخونه اما رویاش حس بیرونه

E............G..............F.....................Am

چه بدبخته گلی که مونده تو گلدون ، غمش یک قطره بارونه

G...........F......Em........G.........Dm...............F

چه بدبخته قناری که بخونه اما رویاش حس بیرونه

Am........G............Dm.............F.......................Am

چقدر سخته که چشمات رنگ غم باشه ولی ظاهر پر از خنده

Am........G............Dm.............F.......................Am

چقدر سخته که عشقت آسمون باشه ولی آسون بگن چنده

Dm..................................................G

چقدر سخته کلامت ساده پرپر شه ، نتونی ناجیش باشی

Am................Dm.........................................G

چقدر سخته که رفتن راه آخر شه ، نتونی راهیش باشی

Am........G............Dm.............F.......................Am

چقدر سخته تو خونت عین مهمون شی ، بپوسی ، خسته ، ویرون شی

Am........G............Dm...............F....................Am

چقدر سخته دلت پر باشه ، ساکت شی ولی تو سینه داغون شی

Dm..........................A7............................................G

چقدر سخته که یک دنیا صدا باشی ولی از صحنه ی خوندن جدا باشی

Am........G............Dm.............F.....................Am

چقدر سخته که نزدیک خدا باشی ولی غرق ادا باشی

نه میتونم رضا صادقی

Bm                                                          Em

نه می تونم دورشم از تو                              نه می تونم که بمونم

Em             D                                                          Am

من نه شاهزاده عشقم                               نه شهاب آسمونم

Bm                                                           Em

تو نه نیستیو نه هستی                              دیگه خستم از خیالات

Em              D                                                           Am

مونده بی جواب روحم                                 توی زندگی سوالام

D                     Am                                             Bm                   Em

تو چه رنجی تا همیشه                              اگه جون نگیره ریشه اگه باز بگی نمیشه

             C                            D                      C

اگه یک روزی بدونم بودن موندن یادت واسه قلب عاشق من

           Em           C                            D

که یه عمری عاشقت بود مثل درد زهره نیشه

D                Am                                Bm                           Em

تو که هستی زندگی هست                       قدرت هر خستگی هست

D                                              C                                D

می شه دست قسمتو بست                     زیر ضربه های لعنت

                                                             C

که یه دشمنت تو خلوت                            که می کوبه می سوزونه

Em                     C                                                            D

هر خیال عاشقونه                                   بودو خوندو موندو نشکست

قاصدک       رضا صادقی

C#mقاصدک هان چه خبرD آوردیC#m از کجا از که خبر Dآوردی

 خوش خبر باشی اما E7اما مرا گرد بامD و بر من بی ثمرF#m میگردی

 C#mانتظار خبریD نیست مرا نهC#m زیاری نه زدر Dیار دیاری

 Bmبرو آنجا که بود چشمی و E7گوشی  با کس برو آنجا که تو را Dمنتظرند

 قاصدک درE دل من همه کورندF#m و کرند.

 C#mدست بردار از این در وطنD خویش غریب    C#m قاصد تجربه های همه Dتلخ در دلم میگویدE

 کهE7 دروغیD تو دروغ که فریبیE تو فریبE7

 C#mراستی آیا جایی خبری Dهست هنوز C#mمانده خاکستر گرمی Dجایی

 در اوجاقی طمع شعله نمیورزد C#m7خردکD شرری C#mهست هنوز

 E7قاصدک ابرهای همه عالمD شب و روز در دلم F#mمیگرید

آآآآآآآآآآآآآآآآآآ  F#m E D C#m E D C#m A D C#m D C#m

پنجره چشمای تو - رضا صادقی

Amپنجره چشمای تو وقتی به چشمامDm وا میشه نمیدونی توی وجودمG که چه Fغوغایی میشهEAm
لحظه ای که تو با منی آتیش به قلبمDm میزنی گر میگیره جون و تنمG وقتی کهF میگی با منیEAm
پنجره چشمای تو وقتی به چشمامDm وا میشه نمیدونی توی وجودمG که چهF غوغایی میشهEAm
لحظه ای که تو با منی آتیش به قلبمDm میزنی گر میگیره جون و تنمG وقتی که میگیAm با منیAm
نه میتونم Fبگم بروG نه می تونمAm بگم بمون آخه من Fاینجام رو زمینG تو اوج اوج آسمونAm
بیشتری ازF یه آرزو Gفراتر ازAm یه خواستنی عشق تو تو خوDmن منه یهG عشق ناAmگسستنیAm
وقتی که چشمات خیس شدن طهارت Dmعشقو دیدم زمزمه هایG قلبتو با گوشایF دل شنیدمEAm
یه سایه پا به پای من به خوب و بد راضی Dmشدی با منه دیووGنه ترین چه ساده Fهمبازی شدیEAm
وقتی که چشمات خیس شدن طهارت Dmعشقو دیدم زمزمه هایG قلبتو با گوشای Fدل شنیدمEAm
یه سایه پا به پای من به خوب و بد راضیDm شدی با منه دیووGنه ترین چه ساده همباAmزی شدی

آهنگ لب دریا رضا صادقی

Gmلب دریا رو به موجا روی نیمکFت تک و تنها

تو یه روEbیا با خیاFلت زندگیGm رو زنده هستم

Gmلب دریا عین موجا باز به یادFت می خروشم

تا بفهمEbی خیلی وFقته اینجا Gmمنتظر نشستم

لب درFیا انتظارEbت چه قشنگهGm   همهF عمر انتظارEbت چه قشنگهGm

دریا بازم منو فرFیاد میزنه میگه خشEbکی جای موندGmن دیگه نیست

بیا دریایی شو تا ماFهی باشی آخه ماEbهی توی آب زGmندونی نیست

 (بشکن) از رضا صادقی

C                            Em

زورکی نخند عزیزم میدونم اومدی بازی

D                Am           

نمی خوام این آخرین بازی زندگیم ببازی

C                              Bm         

خودت و راحت کن و فکر کن که جبران گذشتست

D              Am     

از منم می گذره اما بدلت چاله نسازی

C                            Em

اومدی بشکنی بشکن از من ساده چی مونده

D                   Am     

قبل تو هرکی بوده تموم تار و پود سوزونده

Am          C                          Bm          

تو هم از یکی دیگه سوختی می خوای تلافی باشه

D                              

بیا این تو و دل و باقی احساسی که مونده

C                               Em

دل ما اونقده پاره ست موندنش مرگ دوباره ست

D                 Am    

آسمون سینه ی ما خیلی وقته بی ستارست

Bm                                 

همینی که باقی مونده واسه دلخوشی تو بشکن

D         Am               C         

تیکه تیکه هامو بردن آخرینشم تو بکن

C                                   Em

نمیخوام بگذره عمری خسته شی واسه فریبم

 D                         Am    

یغه تو نمیگیره هیچکس آخه من اینجا غریبم

Bm                              

بزن و برو عزیزم مثله هر کس که زد و برد

D            Am                    C        

طفلی این دل که همیشه به گناه دیگرون مرد

Em                        Am  

نفرتت رو از غریبه سر یک غریب خراب کن

Em                        Am  

خنده ی کوتاهمم رو بیا گریه کن عذاب کن

C                             D        

مهم هم نیست که چه جرمی یا گناهی این سزاشه

Em           D                        Am    

باقی دلم یه مشت خاک همینم می خوام نباشه

Em                          C      

عقده های یک شکستوخالی کن سر دل من

Em                           C         

دیگه متروک مونده و سرد خاک پیر ساحل من

C                               D       

از نگاهات خوب میفهمم که تو فکرت یک فریب

            Bm               D                     Am

بازی بسه پاشو بشکن من غریب و تو غریبه

نقطه سر خط

زندگی نقطه سر خط بی وفایی شده عادت        تو نوشته بودی دیدار ۳تا نقطه به قیامت

Em           D     C    D                                Am               E7                          Em

زندگی نقطه سر خط تلگرافی شده نامت           قلبمو مچاله کردی لای نقطه چینه نامرد

  Em      D       C                  D                             C            D         Em            D

عزیزم نقطه ته خط برو با خیال راحت                 به تو تقدیم این ترانه عوض جواب نامت

Em    D     C                     D                          C           D           Em               D

زندگی نقطه سرخط برو با خیال راحت               به تو تقدیم این ترانه عوض جواب نامت

Em             C         D                                           Am              E7                   Em

با۳۲ حرف دلگیر مختصر مفیدو ساده                گفتی که سایه عشقت از سرم خیلی زیاده

Em          D               C                                  D        Am             Em               Am

زیر دردو خط کشیدی ضربدر زدی رو اسمم        تا بدونم که به عشقت تا که جون دارم طلسمم

Em    D     C                   D                        C       D            Em         D      Em

عزیزم نقطه سره خط برو با خیال راحت            به تو تقدیم این ترانه عوض جواب نامت

Em                              D7      Em     Em                                      Am       Em

روی یک کاغذ بی خط حرفهای خسته به نوبت   توی سرمین نامرد حرف ت کرده قیامت

Em                                                             D7                  Am               Em

ت مثل تو مثل تردید مثل آخر طاقت                 مثل تنهایی مثل طب مثل آخر خیانت

Em    D     C                   D                        C        D         Em           D      Em

عزیزم نقطه سره خط برو با خیال راحت            به تو تقدیم این ترانه عوض جواب نامت